Κάνε κλικ σ' αυτό που σ' ενδιαφέρει...

❈ Οι υπηρεσίες μας ❈


❈ Τακτικά μηνιαία βιωματικά εργαστήρια 

Μια φορά τον μήνα, η εσωτερική μας πυξίδα, μας καθοδηγεί σε ότι κρίνει σημαντικότερο στο μονοπάτι της προσωπικής μας εξέλιξης 

❈ Συμβουλευτική Holotropic Breathwork™ 

Με στόχο την προσωπική σου ανάπτυξη, σε συνέχεια ή ανεξάρτητα από βιωματικό εργαστήριο, συμβουλευόμαστε τον εσωτερικό σου θεραπευτή  

Τι μπορεί να σου προσφέρει ένα βιωματικό εργαστήριο Holotropic Breathwork™ ;  

 • Σύνδεση με την σοφία του εσωτερικού θεραπευτή.
 • Προσωπική μεταμόρφωση. 
 • Ανακούφιση από το άγχος. 
 • Αυξημένη δημιουργικότητα και έμπνευση. 
 • Εσωτερική ισορροπία. 
 • Αυξημένη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων της ζωής. 
 • Περιπέτεια αυτό-εξερεύνησης. 
 • Δυνατότητα επούλωσης τραυμάτων. 
 • Πνευματική εμπειρία. 
 • Χαρά για την ζωή - απλά να ζεις καλύτερα 
 • Συνάντηση με όμορφους ανθρώπους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.