Τι συμβαίνει σ' ένα HB

Δομή Εργαστηρίου

Γενικά το Holotropic Breathwork ™ (ΗΒ) διεξάγεται σε περιβάλλον βιωματικού εργαστηρίου. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο για κάθε συμμετέχοντα να εισέλθει στο επίπεδο της διευρυμένης συνειδητότητάς του/της και να παραδοθεί στην περιπέτεια του εαυτού, την αυτό-ανακάλυψη και την επούλωση. Η διαδικασία αποτελείται από τρία μέρη εξίσου σημαντικά, την προετοιμασία, την συνεδρία HB, και την ενσωμάτωση-ολοκλήρωση της εμπειρίας.

Μετά από μια αρχική παρουσίαση των πιστοποιημένων επαγγελματιών (facilitators) και όλων των συμμετεχόντων, αρχίζουμε την προετοιμασία, με την εισαγωγή για τη φύση της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα υπάρχουν δύο συνεδρίες αναπνοών. Ως μέλη της ομάδας, τα άτομα εργάζονται σε ζευγάρια σε κάθε συνεδρία (ο ένας αναπνέει - breathing, ενώ ο άλλος κάθεται δίπλα του - sitting). Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, κάθε συμμετέχων επιλέγει έναν παρτενέρ για την συνεδρία.

Breathing (Αναπνέοντας)

Η χρήση των διαφόρων τεχνικών αναπνοής για θρησκευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς φτάνει πολύ πίσω στην ανθρώπινη ιστορία. Στις αρχαίες και προ-βιομηχανικές κοινωνίες, οι αναπνοές είχαν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοσμολογία, τη μυθολογία και την φιλοσοφία, καθώς αποτελούσαν ένα σημαντικό εργαλείο για την τελετουργία και την πνευματική πρακτική. Το Holotropic Breathwork ™ χρησιμοποιεί την αναπνοή με παρόμοιο τρόπο - γρηγορότερη και βαθύτερη αναπνοή για την πρόσβαση σε μη συνηθισμένες καταστάσεις συνειδητότητας. Η χρήση αποτελεσματικότερης και ταχύτερης αναπνοής μπορεί να απελευθερώσει ασυνείδητο υλικό εγκλωβισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μαζί με υποστηρικτική μουσική, η αναπνοή μας οδηγεί στο ταξίδι της ανακάλυψης, της διορατικότητας, της επίγνωσης και της επούλωσης. Η μουσική χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την διαδικασία και να βοηθήσει τον συμμετέχοντα να παραδοθεί σε ότι αναδύεται μέσα από τη δική του ψυχή. Κάθε άτομο μοιάζει να ακούει τη μουσική με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη δική του ατομική διαδικασία.

Το άτομο που αναπνέει, βρίσκεται σε ένα στρώμα, σε όσο πιο ανοιχτή και δεκτική θέση μπορεί, ενώ ενθαρρύνεται από τον πιστοποιημένο επαγγελματία (facilitator) να χαλαρώσει και να παραδοθεί στην δύναμη της αναπνοής του, επιτρέποντας έτσι την έκπληξη.

Sitting (Υποστηρίζοντας)

Η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ του breather (του ατόμου που αναπνέει) και του sitter (του ατόμου που κάθεται δίπλα του), είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς υποστηρίζει τον breather να νιώθει ότι μπορεί να εμπλακεί σε μια τέτοια βαθιά εργασία. Ο ρόλος του sitter είναι να δώσει προσοχή στον breather, ως ένας συμπονετικός μάρτυρας της διαδικασίας καθώς και να βοηθήσει προσφέροντας χαρτομάντιλα, νερό, κλπ όταν του ζητηθούν. Μία από τις πιο μεταμορφωτικές εμπειρίες είναι η συνολική και άνευ όρων προσοχή και η παρουσία του άλλου. Είναι ένα ισχυρό και εξαιρετικό δώρο από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να είναι μια βαθύτατη εμπειρία, τόσο για τον sitter όσο και για τον breather.

Bodywork (Εστιασμένη απελευθέρωση ενέργειας του σώματος)

Η σωματική αντίδραση στην Ολοτροπική Αναπνοή ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Το άτομο που αναπνέει μπορεί να αισθάνεται μπλοκάρισμα, μούδιασμα, ένταση, κ.τ.λ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δύσκολα συναισθήματα και οι σωματικές εκδηλώσεις που αναδύονται από το ασυνείδητο κατά τη διάρκεια των ολοτροπικών συνεδριών λύνονται αυτόματα και τα άτομα που αναπνέουν καταλήγουν σε μια βαθιά χαλαρωτική κατάσταση διαλογισμού. Αν η αναπνοή, από μόνη της, δεν οδηγήσει σε μια καλή ολοκλήρωση και παραμένουν εντάσεις ή ανεπίλυτα συναισθήματα, οι facilitators παρέχουν στους συμμετέχοντες μια ειδική μορφή δουλειάς με το σώμα, την επικεντρωμένη απελευθέρωση ενέργειας.

Όταν του ζητηθεί, ο facilitator θα βοηθήσει το άτομο που αναπνέει να νιώσει το αναδυόμενο υλικό πληρέστερα, ώστε να γίνει απόλυτα συνειδητό. Με τη σύμφωνη γνώμη του breather, ο facilitator θα βοηθήσει τον συμμετέχοντα να ενισχύσει την αίσθησή του, παρέχοντας αντίσταση, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση της μπλοκαρισμένης ενέργειας που η εμπειρία έχει κρατήσει στο σώμα.

Η απελευθέρωση μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους - φωνάζοντας, με γέλιο, κλάμα, με θυμό ή χαρά, με βαθιά γαλήνη, τρέμουλο, κ.λπ. Η παρέμβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον το ζητήσει ο breather. Πριν την έξοδο από την συνεδρία, όλοι οι breathers ελέγχονται ότι έχουν επανέλθει σε «συνηθισμένη συνειδητότητα».

Σχεδιάζοντας Mandala

Η φάση της ολοκλήρωσης ξεκινάει αμέσως μετά τις αναπνοές, όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις εμπειρίες από τη συνεδρία με δημιουργικό σχέδιο, με ζωγραφική ή κολάζ. Αρχίζει, έτσι, η διαδικασία της ενσωμάτωσης-ολοκλήρωσης, φέρνοντας μια ισχυρή και βαθιά εμπειρία από την συνεδρία στον κοινό κόσμο. Είναι ένα μέσο που τιμά την πραγματικότητα της μη-συνηθισμένης εμπειρίας και το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ολοκλήρωση και την επέκταση της εμπειρίας.

Sharing circle (Μοιράζοντας την εμπειρία με την ομάδα)

Καθώς το βιωματικό εργαστήρι προχωρά, μια αίσθηση ομάδας έχει αναπτυχθεί, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν παρόντες ο ένας για τον άλλον σε πολύ βαθιές εμπειρίες. Το να μοιράζεστε τις εμπειρίες σας σε μια ομάδα είναι ένα δυναμικά διαφωτιστικό, βαθύ και συνδετικό μέρος της διαδικασίας. Μερικές φορές οι εμπειρίες δεν περιγράφονται εύκολα. Και πάλι, αυτό είναι μέρος με το οποίο τιμάται η πραγματικότητα της εμπειρίας, ακούγοντάς την με συμπόνια και κατανόηση. Κάθε πρόσωπο επιλέγει πόσο επιθυμεί να μοιραστεί από την εμπειρία. Το κάθε άτομο έχει τη δική του σοφία και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει καμία πίεση στους συμμετέχοντες αλλά υπάρχει ενθάρρυνση και προσφέρεται χρόνος και χώρος, αφού αυτό αποτελεί ένα μέσο περαιτέρω ενσωμάτωσης της εμπειρίας και κατανόησης της σημασίας της στην καθημερινή ζωή του ατόμου.

Ένα Ασφαλές Περιβάλλον

Είναι πολύ σημαντικό ότι το πλαίσιο του βιωματικού εργαστηρίου είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες (facilitators) έχουν εκπαιδευτεί στην θεωρία και την πρακτική του Holotropic Breathwork ™ και την Υπερατομική Ψυχολογία, με πάνω από 600 ώρες και τουλάχιστον δύο χρόνια. Έχουν πιστοποιηθεί από το Grof Transpersonal Training (GTT), τον μόνο οργανισμό στον κόσμο που πιστοποιεί facilitators για το Holotropic Breathwork™. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκατοντάδες ώρες βιωματικών εργαστηρίων HB, και οδηγεί σε απόλυτη εμπιστοσύνη για την διαδικασία, για την εσωτερική σοφία της ψυχής, καθώς και για το θεραπευτικό δυναμικό της προς την επίγνωση και την μεταμόρφωση.